ЈН А21/2015-РАДОВИ-изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинска до улице Вука Караџића) са паркингoм у Јабуци-изградња паркинга поред школе

ЈН А21/2015-изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинска до улице Вука Караџића) са паркингoм у Јабуци-изградња паркинга поред школе

РОК ИСТИЧЕ 02.04.2015. године