ЈН-А22/2015-АЛКОХОЛНА ПИЋА И НАПИЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО, ЗА ОКВИРНИ ПЕРИОД МАРТ-МАЈ 2015. ГОДИНE