ЈН А23/2016 – РАДОВИ – Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“-Улица Змај Јовина.

ЈН А23/2016 – Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“-Улица Змај Јовина

РОК ИСТИЧЕ 15.08.2016. године