ЈН А25/2015-РАДОВИ-Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта (десна страна од поште до улице Цара Лазара) у Качареву

ЈН А25/2015-Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта (десна страна од поште до улице Цара Лазара) у Качареву.

РОК ИСТИЧЕ: 30.03.2015. године