ЈН А25/2016 – РАДОВИ – Инвестиционо одржавање ограде према техничкој документацији – ОШ „Моша Пијаде“ – Иваново

ЈН А25/2016 – Инвестиционо одржавање ограде према техничкој документацији – ОШ „Моша Пијаде“ – Иваново

РОК ИСТИЧЕ 16.08.2016. године