ЈН А26/2016 – РАДОВИ – Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске

ЈН А26/2016 – Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске

РОК ИСТИЧЕ 21.07.2016. године