ЈН-А27/2015-РАДОВИ-Појачано одржавање улице Соње Маринковић од улице Бранка Радичевића до улице Кутине у Банатском Брестовцу

ЈН-А27/2015-Појачано одржавање улице Соње Маринковић од улице Бранка Радичевића до улице Кутине у Банатском Брестовцу

РОК ИСТИЧЕ 23.04.2015. године