ЈН А31/2015-РАДОВИ-Појачано одржавање улице Змај Јовине од улице Ђуре Јакшића до улице Поњавичке у Банатском Брестовцу

ЈН А31/2015-Појачано одржавање улице Змај Јовине од улице Ђуре Јакшића до улице Поњавичке у Банатском Брестовцу

РОК ИСТИЧЕ 14.04.2015. ГОДИНЕ