ЈН А31/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову

ЈН А31/2016 – Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову

РОК ИСТИЧЕ 25.07.2016. године