ЈН А3/2016 – УСЛУГЕ – Редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева

ЈН А3/2016 – Редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 05.04.2016. године