ЈН А32/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанској у Долову

ЈН А32/2016 – Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанској у Долову

РОК ИСТИЧЕ 21.07.2016. године