ЈН А34/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву

ЈН А34/2016 – Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву

РОК ИСТИЧЕ 06.07.2016. године