ЈН А37/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра у Панчеву по инжeњеринг систему и систему „кључ у руке“

ЈН А37/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра у Панчеву по инжeњеринг систему и систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 11.08.2016. године