ЈН А41/2016 – УСЛУГЕ – Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

ЈН А41/2016 – Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 16.05.2016. године