ЈН-А43/2015-РАДОВИ-Израда пројекта и извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у улици Милке Марковић у Панчеву – изградња паркинга, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

ЈН-А43/2015-Израда пројекта и извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у улици Милке Марковић у Панчеву – изградња паркинга, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 23.04.2015. гоодине