ЈН А44/2015-инвестиционо одржавање пословног простора – локала у улици Ослобођења број 27