ЈН-А47/2014-Израда Главног пројекта измештања и заштите постојећег гасовода у улици Патријарха Чарнојевића

Јавно отварање 27.10.2014. у 13,30 часова и достављање понуда 27.10.2014. у 13 часова