ЈН-А48/2015-РАДОВИ-Израда пројекта и извођење радова на периодичном одржавању школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

ЈН А48/2015-Израда пројекта и извођење радова на периодичном одржавању школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 24.04.2015. године