ЈН А50/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице на пијаци у Јабуци (инжењеринг- „кључ у руке“)