ЈН-А52/2015-УСЛУГЕ-Редовно одржавање и заштита општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчеву, за период 1.06.2015.-31.05.2016. године

ЈН А52/2015-Редовно одржавање и заштита општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчеву, за период 1.06.2015.-31.05.2016. године

РОК ИСТИЧЕ 04.05.2015. године