ЈН А53/2015. Предмет јавне набавке је израда пројектно-техничке докуменатције и реконструкција термомашинских инсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у Змај Јовиној број 6 у циљу повећања енергетске ефикасности система.