ЈН А53/2016 – УСЛУГЕ -Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Дирекција“, за период 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

ЈН А53/2016- Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Дирекција“, за период 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 05.05.2016. године