ЈН А55/2016 – ДОБРА – Набавка електричне енергије за период 01.06.2016. године до 31.05.2017. године – потпуно снабдевање

ЈН А55/2016 – Набавка електричне енергије за период 01.06.2016. године до 31.05.2017. године – потпуно снабдевање

РОК ИСТИЧЕ 20.04.2016. године