ЈН А57/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву

ЈН А57/2016 – Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву

РОК ИСТИЧЕ 20.05.2016. године