ЈН А58/2016 – израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта у ОШ „Ђура Јакшић“ – усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи