ЈН А59/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за потребе извођења радова на наткривању терасе-Дечије одмаралиште на Дивчибарама

ЈН А59/2016 – Израда техничке документације за потребе извођења радова на наткривању терасе-Дечије одмаралиште на Дивчибарама

РОК ИСТИЧЕ 24.08.2016. године