ЈН-А60/2014-РАДОВИ-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-Нискоградња.

РОК ИСТИЧЕ 15.05.2014. године