ЈН А60/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта – Дом културе „Младост“, Глогоњ

ЈН А60/2016 – Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта – Дом културе „Младост“, Глогоњ

РОК ИСТИЧЕ 31.08.2016. године