ЈН-А61/2014-УСЛУГЕ-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-објављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево у локалном недељном листу града Панчева

На основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама