ЈН А61/2016 – УСЛУГЕ – Одржавање хигијене у ЈП „Дирекција Панчево, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

ЈН А61/2016 – одржавање хигијене у ЈП „Дирекција Панчево, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 25.04.2016. године