ЈН А69/2016 – РАДОВИ – Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе ОШ „Јован Јовановић“ у Панчеву

ЈН А69/2016 – Инвестиционо одржавање санитарних чворова на санитарних чворова на спратовима школе ОШ „Јован Јовановић“ у Панчеву

РОК ИСТИЧЕ 19.05.2016. године