ЈН А70/2016 -РАДОВИ – Извођење радова на постављању унутрашње ограде на СРЦ Стрелиште

ЈН А70/2016- Извођење радова на постављању унутрашње ограде на СРЦ Стрелиште

РОК ИСТИЧЕ 31.05.2016. године