ЈН А72/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за заштиту постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ-Црепаја

ЈН А72/2016 – Израда техничке документације за заштиту постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ-Црепаја

РОК ИТИЧЕ 29.06.2016. године