ЈН-А75/2014-РАДОВИ-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-текуће одржавање постојећих санитарних чворова

ЈН-А75/2014-текуће одржавање постојећих санитарних чворова-објекат ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина 6 у Панчеву

Преговарачки поступак je спроведен на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012)