ЈН А75/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву

ЈН А75/2016 – Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву

РОК ИСТИЧЕ 26.07.2016. године