ЈН А76/2016 – Израда техничке документације и извођење радова за прикључење на постојећу и извођење планиране инфраструктуре за Балон халу на отвореном базену СЦ „Стрелиште“ – кључ у руке

ЈН А76/2016 – Израда техничке документације и извођење радова за прикључење на постојећу и извођење планиране инфраструктуре за Балон халу на отвореном базену СЦ „Стрелиште“ – кључ у руке

РОК ИСТИЧЕ 04.08.2016. године