ЈН А77/2016-Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему).