ЈН А78/2016 – РАДОВИ-Израда техничке документације канализације санитарних отпадних вода поред саобраћајнице улице 7 Нова и извођење радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода у дужини од 1.400м по инжињеринг систему и систему „кључ у руке“

ЈН А78/2016 – Израда техничке документације канализације санитарних отпадних вода поред саобраћајнице улице 7 Нова и извођење радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода у дужини од 1.400м по инжињеринг систему и систему „кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 27.07.2016. године