ЈН А79/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву

ЈН А79/2016 – Периодично одржавање улице Македонска од улице
Радничке до улице Омладинске у Качареву

РОК ИСТИЧЕ 25.07.2016. године