ЈН А81/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији јавног осветљења на платоу МЗ Котеж у Панчеву

ЈН А81/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији јавног осветљења на платоу МЗ Котеж у Панчеву

РОК ИСТИЧЕ 12.08.2016. године