ЈН А8/2016 – РАДОВИ – Извођење радова на инвестиционом одржавању подова и зидова са пратећим

ЈН А8/2016 – Извођење радова на инвестиционом одржавању подова и зидова са пратећим молерско-фарбарским радовима-Дом Омладине Панчево

РОК ИСТИЧЕ 15.08.2016. године