ЈН А83/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 „Америчке зграде“

ЈН А83/2016 – Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 „Америчке зграде

РОК ИСТИЧЕ 08.08.2016. године