ЈН А86/2016 – РАДОВИ – Извођење радова на изградњи другог дела саобраћајнице улице 7. Нова са инфраструктуром у дужини од око 550м ( водовод, јавно осветљење, коловоз)

ЈН А86/2016 – Извођење радова на изградњи другог дела саобраћајнице улице 7. Нова са инфраструктуром у дужини од око 550м ( водовод, јавно осветљење, коловоз)

РОК ИСТИЧЕ 03.08.2016. године