ЈН А88/2016 – РАДОВИ – Извођење радова на периодичном одржавању Скадарске улице-пешачка стаза

ЈН А88/2016 – Извођење радова на периодичном одржавању Скадарске улице-пешачка стаза

РОК ИСТИЧЕ 10.08.2016. године