ЈН А89/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације Улице Иве Курјачког (од Светог Саве до Војвођанског Булевара)

ЈН А89/2016 – Израда техничке документације Улице Иве Курјачког (од Светог Саве до Војвођанског Булевара)