ЈН А93/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе-Дом културе „3. октобар“ Б.Н.Село

ЈН А93/2016 – Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе-Дом културе „3. октобар“ Б.Н.Село

РОК ИСТИЧЕ 19.08.2016. године