ЈН А94/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове – Техничка школа „23 Мај“

ЈН А94/2016 – Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове – Техничка школа „23 Мај“

рок истиче 22.08.2016. године