ЈН А95/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове- Машинска школа „Панчево“

ЈН А95/2016 -Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове- Машинска школа „Панчево“

РОК ИСТИЧЕ 22.08.2016. године