ЈН Б13/2016 – УСЛУГЕ -Oсигурање имовине и лица, за период од 01.06.2016. до 31.05.2017. године

ЈН Б13/2016 – Oсигурање имовине и лица, за период од 01.06.2016. до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 17.05.2016. године