ЈН Б14/2016 – ДОБРА – Набавка резервних делова за разне поправке за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. годинe

ЈН Б14/2016 – набавка резервних делова за разне поправке за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. годинe

РОК ИСТИЧЕ 31.03.2016. године